Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.

Dokumenter

Her finner du alle relevante dokumenter og filer vedrørende prosjektet Pappen.

2021

17.08.2021

Folkemøte om reguleringsarbeidet og medvirkningsprosessen for Pappen Sarpsborg.

Video: Folkemøte presentasjon (youtube.com)

PDF: Folkemøte presentasjon (51,1 mB)

21.06.2021

Områdereguleringsplan – varsel om oppstart, utbyggingsavtale og høring av planprogram.

Sarpsborg kommune: Varsel om oppstart

Kommunekart: Planområde i kommunens kartløsning

PDF: Varslingsbrev 21.06.2021 (590 kB)

Innspillsløsning Kvartal 400/Pappen

05.03.2021

Saksutskrift – Planoppstart og høring av planprogram: Områdereguleringsplan

PDF: Saksutskrift (770 kB)

19.05.2021

Planprogram

PDF: Planprogram (9,7 mB)

08.04.2021

Oppstartsmøte i privat reguleringssak – referat

Signert – oppstartsmøtereferat (1,9 mB)

05.03.2021

Planinitiativ, datert 05.03.2021 og revidert 08.04.2021

PDF: Planinitiativ – Tekstdel  (33,6 mB)

PDF: Planinitiativ – Illustrasjoner (13 mB)

Ønsker du mer informasjon?

For å holde deg oppdatert om Pappen kan du melde din interesse. Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med oss.