Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.

Pappen Sarpsborg

Pappen Sarpsborg skal transformeres fra avstengt fabrikkområde til en ny attraktiv bydel og boligområde i Sarpsborg. Den nye bydelen skal utvikles med gode forbindelser til nærområdet samt fungere som et koblingspunkt til sentrumskjernen.

Med boliger, næring- og rekreasjonsarealer skal Pappen Sarpsborg utvikles en ny bydel på en bærekraftig måte med bymessige kvaliteter. Dette innebærer utbygging av boliger med fellesfunksjoner, bydelstorg, næring og tjenesteyting. Det skal tilrettelegges for et godt bomiljø, med mangfold av møteplasser og kvalitet på bebyggelse og utearealer.

Gjennom urban utvikling, levende byrom og gode forbindelser, skal Pappen bli en integrert del av lokalområdet og en utvidet sentrumskjerne i Sarpsborg.

3D-visualisering av Fabrikken i Pappen Sarpsborg, en ny bydel fra et gammel industriområde.

Aktuelt og nyheter

Dette blir en ny bydel hvor vi tar vare på eiendommens historie gjennom formen på nybyggene, materialbruk og bevaring av eksisterende bygninger!

Jan Arne Kristiansen, utviklingssjef hos Betongbygg

3D-visualisering av Karlsborggata.

Fra industriområde til ny levende bydel

Pappen Utvikling er opptatt av ettermæle og historie. Det er en klar ambisjon om å videreformidle en fortelling knyttet til 100 år med industrihistorie, samtidig som det utvikles til et attraktivt og levende byområde. For å få til dette er det viktig å forholde seg til tiden som en viktig faktor. Tid som har gått og tid som kommer. Utviklingen av Pappen Sarpsborg vil ta tid og området skal fylles med beboere og aktivitet, mens stadig ny utvikling pågår. Det skal være bærekraftig byutvikling både sosialt, miljømessig og økonomisk.

Historie

Sarpsborg er en av landets eldste byer og har en nyere historie som en av Østfolds mange suksessfulle industribyer.

Sarpsborg Papp ble grunnlagt i 1914 under navnet Sarpsborg Emballagefabrik. Det var en treforedlingsbedrift som produserte og konverterte bølgepapp, og lagde emballasje på basis av kartong. Bølgepappvirksomheten har gjennomgått flere eierskaps- og navneendringer i løpet av årene, men etter over 100 år med industrihistorie har navnet «Pappen» på folkemunne bestått!

Meld din interesse!

For å få siste nytt vedrørende utviklingen i Pappen kan du fylle ut skjemaet under for å melde deg på vårt nyhetsbrev.

*= Påkrevde felter