...


...
...
...
...
...
...
...

Sarpsborg er en av landets eldste byer og har en nyere historie som en av Østfolds mange suksessfulle industribyer. Industrilivet har satt sitt preg på byen i lang tid, men Sarpsborg har også landskapskvaliteter som elvelandskapet tilknyttet Glomma, Europas største foss og flere grønne lunger og idrettsanlegg. Historien sitter i grunnen og i hvert gatehjørne, og stolthenten finnes tydelig i særpingene, de tilpasser seg, ser nye muligheter og omfavner endring.

Nå står Petersontomten foran en endringsprosess. Pappen Utvikling er opptatt av ettermæle og det er en klar ambisjon for forslaget å videreformidle en fortelling knyttet til 100 år med industrihistorie, samtidig som det utvikles til et attraktivt og levende byområde. For å få til dette er det viktig å forholde seg til tiden som en viktig faktor. Tid som har gått og tid som kommer. Utviklingen av Petersontomten vil ta tid og området skal fylles med beboere og aktivitet, mens stadig ny utvikling pågår. Det skal være bærekraftig byutvikling både sosialt, miljømessig og økonomisk, og det er satt opp tre tydelige mål for å sikre en bærekraftig utvikling: 1. Ingen lokaler skal stå ubrukt. 2. Aldri ha perioder uten fungerende offentlig byrom på bakkeplan. 3. Konstant boligutvikling.

Du kan på denne hjemmesiden lese mer om historien, konkurransen og utviklingen av Pappen.

Ta en vandring i eksisterende lokaler

...
...
...
...
...
...
...
...

"Nypappen" vinner arkitektkonkurransen


VPK Peterson og Betongbygg Eiendom AS igangsatte 2.mars 2020 en arkitektkonkurranse for utviklingen av Pappen som skal danne grunnlag for en påfølgende reguleringsplan og et utbyggingskonsept for området. Konkurransen ble gjennomført som en begrenset idèkonkurranse, arrangert av Betongbygg Eiendom AS og gjennomført av NAL. Det kom inn 45 søknader til prekvalifiseringen hvor 5 team ble valgt ut. Det ble gjennomført fem oppstartsmøter i Sarpsborg med oppmøte på torget i Sarpsborg men presentasjon fra representanter fra Sarpsborg kommune og en omvisning i konkurranseområdet. Fristen for innlevering av konkurranseforslagene var satt til 18. september 2020 kl. 12.00. Det ble offentligjort via Sarpsborg arbeiderblad og NAL sine nettsider, 19. november 2020, at team Dyrvik arkitekter + Jaja Arkitekter + Dronninga landskap er vinner av arkitektkonkurransen.

Les mer om konkurransen

Se vinnerforslaget "Nypappen"

...

Nyhet - 01.10.21

Planprogrammet
er fastsatt!

En stor milepæl for Pappen

sarpsborg konferansen
Vi var med på årets Sarpsborg-konferanse den 28. september 2021.

ny logo

Pappen Sarpsborgs har fått ny logo. Den er laget av Natskår Studio. Inspirert av former i eksisternede arkitektur og papp, gammel møter nytt, historie og industri.folkemøte

Tirsdag 17. august 2021 ble det holdt folkemøte om reguleringsarbeidet og medvirkningsprosessen for Pappen Sarpsborg. Det var gøy å endelig kunne presentere planene foran et publikum hvor både arkitekter, saksordførere, kommunen og oppdragsgivere fikk anledning til å møtes utenfor skjermen.Historisk tidslinje

 • 1918

  Starten

  Sarpsborg Pap og Papirindustri A/S ble etablert i 1914, men kjøpte ikke eiendommen i Olav Haraldssons gate 99 før i 1918.
  Tidligere holdt Karlsborg Høvleri og Snedkerifabrik til i lokalene (1902-1918) og eieren Harald Halvorsen solgte eiendommen til Sarpsborg Pap og Papirindustri i 1918.

  Kilde: Østfold fylkes billedarkiv

 • 2018

  VPK Peterson flytter

  Etter over 100 år i Sarpsborg ble det besluttet å flytte bølgepapp/-emballasjefabrikken i Sarpsborg til Svinesunds-parken ved Halden.

 • 2019

  Overlevering av fabrikken + nye planer om gamle lokaler

  Den nye fabrikken ble overlevert Peterson desember 2019. Parallelt med bygging ble det forhandlet og opprettet et selskap mellom VPK Peterson og Betongbygg Eiendom AS for utvikling av den tidligere fabrikktomten.

 • 2020

  Arkitektkonkurransen

  Kunngjøring av konkurransen

  Konkurransen ble kunngjort gjennom Norske arkitekters landsforbund (NAL) sitt nettsted 2.mars 2020.


  Konkurranse med 5 arkitektteam

  Det kom inn 45 søknader til prekvalifiseringen hvor 5 team ble valgt ut.


  "Nypappen" vinner av konkurransen

  Konkurransens vinner:

  • Dyrvik Arkitekter AS, Oslo
  • JAJA Architects ApS, København
  • Dronninga landskap AS, Oslo


  Dette ble offentliggjort den 19.november 2020.

 • 2021

  Utvikling

  Teams møter

  Vinneren av konkurransen har fått oppdraget med å regulerer område, samt mulgihet for utvikling og prosjektering av minst et boligprosjekt/ byggetrinn. Arbeidet med utvikling og teamsmøter mellom involverte parter begynte i starten av 2021.


  Planarbeid igangsatt

  Planarbeidet for områdereguleringsplan for Kvartal 400/Pappen ble igangsatt juni 2021.


  Folkemøte

  Pappens første folkmøte ble holdt på ODEON Kino Sarpsborg den 17.august 2021