Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.

Om Pappen

Pappen Sarpsborg skal transformeres fra avstengt fabrikkområde til en ny attraktiv bydel og boligområde i Sarpsborg. Den nye bydelen skal utvikles med gode forbindelser til nærområdet samt fungere som et koblingspunkt til sentrumskjernen.

3D-visualisering av Pappen Sarpsborg og utvikling mot omgivelsene.

Med boliger, næring- og rekreasjonsarealer skal Pappen Sarpsborg utvikles en ny bydel på en bærekraftig måte med bymessige kvaliteter. Dette innebærer utbygging av boliger med fellesfunksjoner, bydelstorg, næring og tjenesteyting. Det skal tilrettelegges for et godt bomiljø, med mangfold av møteplasser og kvalitet på bebyggelse og utearealer.

Gjennom urban utvikling, levende byrom og gode forbindelser, skal Pappen bli en integrert del av lokalområdet og en utvidet sentrumskjerne i Sarpsborg.

Unike kvaliteter med Pappen

3D-visualisering av Pappen: Torsbekken.

Torsbekkdalen

Et sentralt grep er gjenetableringen av parkdraget langs det naturlige lavbrekket skapt av Torsbekken, kalt Torsbekkdalen, gjennom planområdet i nord-sydgående retning. Dette danner ryggraden i planområdet hvorfra flere forbindelser forgrenes videre i planen.

Historisk bilde fra fabrikkhallen til Pappen, tatt i 1947/1948 av Christian Emil Larsen.

Transformasjon og historie

I stedet for å rive og bygge nytt, starter videreutviklingen av området med å se på den eksisterende bebyggelsen, hva som kan beholdes og gi nytt liv. Noe skal fylles med liv i et par år, mens andre deler skal bevares permanent. På denne måten skapes et nytt sted med autentisk identitet forankret i stedet og historien.

Bilde fra fabrikklokalet som viser gammelt produksjonsmateriale og vinduer.

Identitet

Gjennom en analyse av eksisterende bygningsmasse er det bebyggelsen fra 50-tallet som ønskes beholdt og transformert. Dette blir områdets sentrale hjerte og omdreiningspunkt, hvor ny bebyggelse gradvis vil omslutte fabrikkbygningen og til sammen skape et nytt samlingspunkt i Sarpsborg.

Utvikling over tid

Prosjektet Pappen legger opp til en utbygning på ca 120 000 m² og skal utvikles i et lengre tidsperspektiv på omkring 20–25 år.

Med et fullt utbygget industriområde planlegges derfor en gradvis utbygging og rivning, slik at området gjennomgår en dynamisk omdannelsesprosess hvor områdets midlertidighet og konstante utvikling blir en viktig del av områdets identitet.

Galleri

Prosjektet Pappen med sin rike historie markerer en overgang, fra det som en gang var, til det som skal bli. I dette galleriet finnes bilder og visualiseringer fra både Pappens fortid, nåtid og fremtid.

Ønsker du mer informasjon?

For å holde deg oppdatert om Pappen kan du melde din interesse. Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med oss.