Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.

Historie

Sarpsborg er en av landets eldste byer og har en nyere historie som en av Østfolds mange suksessfulle industribyer. Sarpsborg Papp ble grunnlagt i 1914 under navnet Sarpsborg Emballagefabrik. Det var en treforedlingsbedrift som produserte og konverterte bølgepapp, og lagde emballasje på basis av kartong. Bølgepappvirksomheten har gjennomgått flere eierskaps- og navneendringer i løpet av årene, men etter over 100 år med industrihistorie har navnet «Pappen» på folkemunne bestått!

Historisk bilde av Pappen Sarpsborg, gammelt bygg med malt skilt hvor det står Sarpsborg Pap & Papirindustri.

Over 100 år med industrihistorie

«Pappens» historie går mer enn 100 år tilbake i tid. I 1918 kjøpte Sarpsborg Pap og Papirindustri eiendomen av Harald Halvorsen. Han var eier av Karlsborg Høvleri og Snedkerifabrik som hadde vært i lokalene fra 1902.  (Kilde: Østfold fylkes billedarkiv). 

I 1961 ble «Pappen» kjøpt opp av M. Peterson & Søn fra Moss, men navnet Sarpsborg Papp ble beholdt helt frem til 1992 da det ble endret til Peterson Emballasje.

Det har vært eierskifte ved ett par anledninger, slik at navnet også har hatt små tilpasninger, som Peterson Packaging og VPK Peterson i løpet av de siste 10-15 årene. Høsten 2020 fikk endret bedriften navnet til VPK Packaging som det også heter i dag. De er nå en del av VPK Group, som er et stort internasjonalt selskap med hovedkontor i Belgia.

Dronefoto av Pappen Sarpsborg.

Fra Sarpsborg til Halden

Etter over 100 år med industrihistorie i Sarpsborg sentrum gikk flyttelasset fra «Pappen» i 2019 til Svinesundsparken i Halden, hvor de har bygget helt ny og topp moderne emballasjefabrikk VPK Packaging.

Dronebilde av VPK Packagings nye produksjonslokaler i Halden.

Pappen Utvikling AS

Parallelt med at Betongbygg AS stod for byggingen av ny fabrikk i Halden ble det forhandlet om eksisterende fabrikkeiendom og utvikling av denne. Forhandlingene førte til at VPK Packaging og Betongbygg Eiendom AS opprettet et selskap sammen, Pappen Utvikling AS, for utvikling av den tidligere fabrikktomten. 

3D-visualisering av Pappen: Oversiktsbilde.

Ny attraktiv bydel

Pappen Sarpsborg skal transformeres fra avstengt fabrikkområde til en ny attraktiv bydel og et nytt tyngdepunkt i Sarpsborg. Den nye bydelen skal utvikles med gode forbindelser til nærområdet samt fungere som et koblingspunkt til sentrumskjernen.

Med boliger, næring- og rekreasjonsarealer skal Pappen Sarpsborg utvikles en ny bydel på en bærekraftig måte med bymessige kvaliteter. Dette innebærer utbygging av boliger med fellesfunksjoner, bydelstorg, næring og tjenesteyting. Det skal tilrettelegges for et godt bomiljø, med mangfold av møteplasser og kvalitet på bebyggelse og utearealer.

3D-visualisering av Follogaatakvartalet fra Torsbekkparken.

Ønsker du mer informasjon?

For å holde deg oppdatert om Pappen kan du melde din interesse. Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med oss.