Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.
Pappen Sarpsborg skal utvikle et område på ca. 120 000 m²

Pappen Sarpsborg skal utvikle et område på ca. 120 000 m²

Pappen Sarpsborg byggningsvolumer fra Fritznerbakken

Pappen Sarpsborg skal utvikle et område på ca. 120 000 m² skal i et tidsperspektiv som strekker seg fra 15–25 år. Med et fullt utbygget industriområde planlegges derfor en gradvis utbygging og rivning, slik at området gjennomgår en dynamisk omdannelsesprosess hvor områdets midlertidighet og konstante utvikling blir en viktig del av områdets identitet.

Underveis i denne transformasjon skal en ny bydel og identitet vokse frem. Identiteten og den unike boligkvaliteten skal finnes i områdets historie og eksisterende bygninger. Ambisjonen er å beholde de eksisterende fabrikkhallene så lenge som mulig, inntil de må vike for nytt byggeri. I denne perioden skal de eksisterende bygningene programmeres med innhold som understøtter en aktiv og levende bydel.

Utviklingsområder og rekkefølge

Diagrammet viser oppdeling av utviklingsområder på Pappen Sarpsborg. Utviklingsområdene er utformet slik at de tilpasser seg eksisterende bebyggelse, samtidig som de sikrer robuste utviklingsområder. På denne måten ivaretar vi planen om gradvis utvikling, samtidig som skapes en stor fleksibilitet, og hvert område kan i prinsippet utvikles uavhengig av de andre.
Rekkefølgen på utviklingen er som følger; 2A (inkl. 2B og 2C), 1A, 1 B, 1C, 1D, 3 og 4

Utviklingsområder Pappen Sarpsborg