Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.
Spennende byrom og aktivitetsplasser

Spennende byrom og aktivitetsplasser

3D-visualisering av Pappen: Torsbekken.

Den bevaringsverdige bebyggelsen og Torsbekkparken utgjør de strukturerende elementer i planen for spennende byrom og aktivitetsplasser. I øst forlenges den eksisterende kvartalsstrukturen og avsluttes ved Torsbekkparken og den karakteristiske Bølgepappen. Strukturen vest for Torsbekkparken har sin egen logikk, og er tilpasset eksisterende bygninger og fleksible kvartalsstrukturer. 

3D-visualisering av Pappen: Follogatakvartalet fra Torsbekkparken.

Torsbekkparken knytter landskapet sammen fra nord til syd, men fungerer også som en glidelås og samler gateløpene fra øst til vest. I møtet med de nære omgivelser etableres en rekke inviterende og sjenerøse byrom.

3D byrom og parker Pappen Sarpsborg

Mot sentrum etableres Pappenplassen og aktivitetsrom under Fv-brua. Mot jernbanen etableres en undergang og landskapsrom i forlengelse av Torsbekkparken, og mot vest ved Triangelgata vurderes gangbro.

3D-visualisering av Pappen: Fabrikktorget.