Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.

Sarpsborg Papps historie

Historisk bilde av Pappen Sarpsborg, gammelt bygg med malt skilt hvor det står Sarpsborg Pap & Papirindustri.

Sarpsborg Papp så dagens lys i 1914, så historien på området går mer enn 110 år tilbake i tid. Det har vært stor utvikling av både området og «Pappens» produksjon-, lager-, og administrasjonslokaler siden oppstarten og frem til 1986 når den siste utbyggingen ble gjort. 

I 1918 kjøpte Sarpsborg Pap og Papirindustri eiendomen av Harald Halvorsen. Han var eier av Karlsborg Høvleri og Snedkerifabrik som hadde vært i lokalene fra 1902.  (Kilde: Østfold fylkes billedarkiv). 

 I 1961 ble «Pappen» kjøpt opp av M. Peterson & Sønn fra Moss, men navnet Sarpsborg Papp ble beholdt helt frem til 1992 da det ble endret til Peterson Emballasje.

Eierskifter

Det har vært eierskifte ved ett par anledninger, slik at navnet også har hatt små tilpasninger, som Peterson Packaging og VPK Peterson. 

Høsten 2020 ble «Pappen» til VPK Packaging som også er navnet på selskapet som etter over 100 år ble flyttet til en ny og moderne emballasjefabrikk på Svinesundsparken i Halden. Hovedgrunnen var at tomten var for liten og behov for investering i nye maskiner, samt transportløsning med tungtrafikk inn mot sentrum av byen var krevende og uønsket. 

Betongbygg bygde ny fabrikk

AS Betongbygg fikk oppdraget med å bygge den nye fabrikken. Fabrikken ble overlevert Peterson i desember 2019. Parallelt med dette har det vært forhandlet om eksisterende fabrikkeiendom og utvikling av denne. Forhandlinger har ført til at Peterson Holding AS og Betongbygg Eiendom AS har opprettet et selskap for utvikling av den tidligere fabrikktomten, Pappen Utvikling AS. 

100 år med industrihistorie

VPK Packaging er opptatt av sitt ettermæle. 100 år med industrihistorie og mange arbeidsplasser flyttes nå ut av byen, men potensialet i tomten og mulighetene til å skape nye arbeidsplasser og boliger ønsker de være en del av.