Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.
Fristen for innspill til områdereguleringsplan er ute

Fristen for innspill til områdereguleringsplan er ute

Flyfoto Pappen Sarpsborg

Formannskapet i Sarpsborg kommune har i møte 28.09.2023, vedtatt å legge forslag til områdereguleringsplan for Kvartal 400 (Pappen) ut til offentlig ettersyn med frist for innspill 12. desember 2023. Denne fristen er nå utløpt.

Beskrivelse
Planområdets hoveddel er avgrenset av jernbanen mot nord og nordvest, Follogata/ Fritznerbakken i øst, og Olav Haraldssons gate (fv.118) i sør. En mindre del av planområdet strekker seg fra jernbanen til Per Gyntveien, mellom Hansa Borg Bryggerier og boligområdet i Kjennshaugveien. Hensikten med denne delen er å etablere en gangforbindelse under jernbanen og videre til områder nord og nordvest for Pappen.

Les hele saken på Sarpsborg kommunes hjemmeside>>

Planområdets avgrensning fremgår av kartet nedenfor.