Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.

10-minuttersbyen

3D-visualisering av fabrikktorget i nye Pappen Sarpsborg, som en illustrasjon på 10-minuttersbyen.

10-minuttersbyen er en betegnelse på fremtidens byutvikling, og betyr nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og daglige gjøremål. Det skal være en målsetning at alle har tilgang til flest mulig funksjoner som handel, turområder, barnehage, skole og helsetilbud innenfor 10 minutters gangavstand fra der de bor. 10-minuttersbyen reduserer transportbehovet og gjør hverdagen vår enklere. For samfunnet betyr dette reduserte CO2-utslipp.

Fortetting

Fortetting av nye bydeler er nåtidens motvekt til den spredte byen, som lenge var normen. Før ble byene utbygget med tanke på at det skulle være plass til bilen, at alle skulle kunne ha sin bil og at det skulle være enkelt å komme rundt med bilen. 

I dag ser vi trafikk-konsekvensene av den spredte byen. Det har tvunget frem et nytt syn på hvordan folk kan forflytte seg smart i byene, og ikke minst at det må legges bedre til rette for gående og syklende. I fremtidens byutvikling er det fortetting og korte avstander til alt som gjelder.

Klimavennlig utvikling

10-minuttersbyen er nettopp kompakt og klimavennlig og sees på av mange byutviklere som den ideelle byen. Med 10 minutters gangavstand til arbeid, skole og kulturtilbud, vil hverdagens gjøremål befinne seg innenfor en liten radius. Gunstig for utbyggere, gunstig for virksomheter, gunstig for innbyggerne og gunstig for klima og miljø. 

I et større perspektiv må en fortetting ala 10-minuttersbyen sees i sammenheng med globale prosesser, som urbanisering, energiutfordringer og klimaendringer.