Historisk tidslinje


 • 1914

  Sarpsborg Pap og Papirindustri A/S

  Sarpsborg Pap og Papirindustri A/S ble etablert i 1914.
  Kilde: Østfold fylkes billedarkiv.

 • 1918

  Kjøp av ny eiendom

  I 1918 kjøpte Sarpsborg Pap og Papirindustri eiendomen av Harald Halvorsen. Han var eier av Karlsborg Høvleri og Snedkerifabrik som hadde vært i lokalene fra 1902.
  Kilde: Østfold fylkes billedarkiv.
  ...

 • 1961

  "Pappen" blir kjøpt opp

  I 1961 ble "Pappen" kjøpt opp av M.Peterson & Søn fra Moss, men navnet Sarpsborg Papp ble beholdt.

 • 1992

  Sarpsborg Papp endrer navn

  Sarpsborg Papp bytter navn til Peterson Emballasje.

 • 2018

  VPK Peterson flytter etter 100 år i Sarpsborg

  VPK Peterson besluttet i 2018 å flytte bølgepapp-/emballasjefabrikken i Sarpsborg til Svinesundsparken ved Halden.

 • 2019

  Overlevering av fabrikken + nye planer for gamle lokaler

  Den nye fabrikken ble overlevert Peterson desember 2019. Parallelt med bygging av ny fabrikk har det vært forhandlet om eksisterende fabrikkeiendom og utvikling av denne. Forhandlingene førte til at VPK Peterson og Betongbygg Eiendom AS opprettet et selskap sammen for utvikling av den tidligere fabrikktomten.

  VPK Peterson er opptatt av sitt ettermæle. 100år med industrihistorie og mange arbeidsplasser som nå er flyttet ut av byen, men de ønsker å være en del av prosessen med å utvikle potensialet i tomten og muligheten til å skape nye arbeidsplasser og boliger. Målet er å transformere området fra industri til en levende bydel med boliger.


  ...
 • 2020

  Arkitektkonkurransen

  Kungjøring av konkurransen

  Konkurransen ble kunngjort gjennom Norske arkitekters landsforbund (NAL) sitt nettsted 2.mars 2020. Den ble gjennomført av NAL, men arrangert av Betongbygg Eiendom AS.
  Konkurransen ble gjennomført som en begrenset idékonkurranse.


  Konkurranse med 5 arkitektteam

  Det kom inn 45 søknader til prekvalifisering hvor 5 team ble valgt ut til å delta:

  • Cobe + Rambøll
  • Dyrvik arkitekter + Jaja Arkitekter + Dronninga landskap
  • Snøhetta + edit/atelier + Civitas
  • A38 Arkitekter + ALT arkitektur + Arkitekt Kritine Jensen tegnestue + HBA arkitekter
  • Oslo Works + Sanden+Hodnekvam + Agraff

  Det ble gjennomført fem oppstatsmøter i Sarpsborg med oppmøte på torget i Sarpsborg, presentasjon fra representanter i Sarpsborg kommune og en omvisning i konkurranseområdet. Fristen for innlevering av konkurranseforslaget var satt til 18. september 2020 kl. 12.00.


  "Nypappen" vinner av konkurransen

  Etter en grundig evalueringsprosess var det stor enighet om at det var de to rangserte utkastene som ga de beste svarene på konkurransegrunnlaget. Juryen var enstemmig om forslaget med mottoet "Nypappen" som vinner av konkurransen. Konkurransens vinner:

  • Dyrvik Arkitekter AS, Oslo
  • JAJA Architects ApS, København
  • Dronninga landskap AS, Oslo

  Dette ble offentliggjort i Sarpsborg Arbeiderblad og på NAL sine nettsider 19.november 2020.


  ...
 • 2021

  Utvikling

  Teams møter

  Vinneren av konkurransen har fått oppdraget med å regulerer område, samt mulgihet for utvikling og prosjektering av minst et boligprosjekt/ byggetrinn. Arbeidet med utvikling og teamsmøter mellom involverte parter begynte i starten av 2021.


  Planarbeid igangsatt

  Planarbeidet for områdereguleringsplan for Kvartal 400/Pappen ble igangsatt juni 2021.


  ...

  Folkemøte

  Pappens første folkmøte ble holdt på ODEON Kino Sarpsborg den 17.august 2021


  Logo

  Ny logo for Pappen Sarpsborg. Logoen er laget av Natskår Studio, den er inspirert av former i eksistende arkitektur og papp, gammel møter nytt og historie og industri.


  ny logo