Innspillsløsning for Pappen

Vi ønsker innspill til hva pappen kan inneholde

Fristen for innspill til planprogram og oppstart gikk ut lørdag 4. September 2021, men vi ønsker fortsatt innspill. Har du innspill for hva område for tidligere Peterson fabrikk- og industriområde kan inneholde? Da ønsker vi å høre fra deg!

Trykk her for å gi innspill.

Pappen_
Skjermbilde av kommunens digitale kartløsning