Dokumentarkiv

Kvartal 400/Pappen

2021

17.08.2021

Folkemøte om reguleringsarbeidet og medvirkningsprosessen for Pappen Sarpsborg.

21.06.2021
05.03.2021

Saksutskrift - Planoppstart og høring av planprogram: Områdereguleringsplan

19.05.2021

Planprogram

08.04.2021

Oppstartsmøte i privat reguleringssak - referat

05.03.2021

Planinitiativ, datert 05.03.2021 og revidert 08.04.2021

2020

13.11.2020