Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.
Pappen – andre del av braksuksessen Særp Tropez spilles på Pappen Sarpsborg

Pappen – andre del av braksuksessen Særp Tropez spilles på Pappen Sarpsborg

Særp Tropez Pappen - Østfold Internasjonale Teater

Den første forestillingen i trilogien, Særp Tropez, ble spilt med fulle lokaler i det nedlagte fengselet i Sarpsborg sentrum i fjor høst. Oppsetningen var en braksuksess og spenningen på hvor neste oppsetning skulle finne sted, var allerede i gang. Da forespørselen fra Cici Henriksen og deWangen-produksjoner kom om å få bruke det nedlagte fabrikkområdet til Pappen Sarpsborg i sin neste oppsetning, så Betongbygg dette som en fin mulighet for publikum å få oppleve deler av denne ikoniske fabrikken.

Særp Tropez er et treårig prosjekt hvor produksjonen tar over tre ikoniske, men tomme, bygninger i Sarpsborg over tre år. Kulturell klassekamp er kjernen i trilogien og målet er å lage teateropplevelser for folk som vanligvis ikke går i teatret.

Etter at VPK Peterson flyttet virksomheten til nybygget i Svinesundparken i Halden ved årsskiftet 2019–2020, har bygningene i denne ikoniske hjørnesteinsbedriften, “Pappen” i Sarpsborg, stått tomme. Sammen med VPK Peterson har Betongbygg jobbet for å utvikle dette 120.000 m² området fra industri til en levende bydel med boliger og næringsbygg, i prosjektet Pappen.

«Pappen var et sted hvor familier jobbet gjennom flere generasjoner. Dette vil vi skal være sentralt i den fiktive historien. Familie på godt og vondt»  

Cici Henriksen

En kunstnerisk sjel og Sarpsborg patriot

For dem som ikke har møtt Cici Henriksen utenfor en scene eller opptreden, kan vi fortelle at hun er en kunstnersjel av rang, og en fantastisk Sarpsborg patriot, som virkelig brenner for å fortelle historier om byen hun er født og oppvokst i.  

Cici legger vekt på at det er interessant å tenke seg hva denne fabrikken har betydd for ansatte og familiene som har vært avhengige av denne store bedriften gjennom tidene. Det er viktig for produksjonen at publikum forstår at historiene som fortelles i teateroppsetningen er fiktive. De prøver ikke å gjenfortelle Pappens historie som en dokumentar, men se for seg flere karakterer som kan ha jobbet der. Gjennom flere ulike vandreruter, som tar for seg forskjellige karakterer og familier, vil de besøkende få forskjellige opplevelser og historier fortalt. 

Særp Tropez |Pappen| er produsert av Særp Tropez Produksjoner og deWangen-produksjoner i samarbeid med Østfold Internasjonale Teater, de forklarer oppsetningen slik:

«Teateropplevelsen vil bli en ferd gjennom haller, kontorer, maskinrom og like inn til kjernen av en familiekrønike som utspiller seg mellom kamerater og slekt, mellom kjærlighet og konflikt, mellom hardt arbeid og velfortjent ferie.»

Tomme fabrikklokaler, men fylt av historie

Det er en fryd å få vandre rundt i de gamle administrasjonsbyggene og de gigantiske, tomme fabrikklokalene å høre på planene Cici og hennes team har for den nye forestillingen. I over 100 år har flere generasjoner av familier i Sarpsborg hatt direkte eller indirekte relasjoner til denne fabrikken og dens industrihistorie. 

“Pappen var et sted hvor familier jobbet gjennom flere generasjoner. Dette vil vi skal være sentralt i den fiktive historien. Familie på godt og vondt” forteller Cici Henriksen.  

Det er mye historie i veggene i maskinhallen og man kan se for seg menneskene og arbeidslivet som har passert her. Denne essensen jobber produksjonen med å fortelle på sin måte. 

“Så mange arbeidstimer er lagt ned i denne hjørnesteinsbedriften. Så mange kilometer med
bølgepapp og emballasje, lønnsslipper, kaffepauser, fagforeningsmøter, milepæler, bedriftslag, sykedager og livslange kameratskap.”

Særp Tropez flytter inn og dikter på ruinene, maler ut fortellinger og skrøner, basert på det som var, det som kunne ha vært og det som aldri skjedde.

Et byggeprosjekt med historisk identitet

Planprogrammet for Pappen Sarpsborg har som mål å ta vare på og foredle den eksisterende industrihistorien på stedet gjennom omdanning og bevaring av bygningsvolum og fasader, gater og plasser. For VPK Peterson og Betongbygg var det derfor viktig at flere elementer fra den gamle fabrikken bevares. Noe skal fylles med liv i et par år, mens andre deler skal bevares permanent. På denne måten skapes et nytt sted med autentisk identitet forankret i stedet og historien.

Omdannelsen fra avstengt fabrikkområde til levende bydel skaper et nytt tyngdepunkt i Sarpsborg. Gjennom urban utvikling, levende byrom og gode forbindelser, skal Pappen bli en integrert del av lokalområdet og sentrumskjernen i Sarpsborg.

Støttet av:

Kulturrådet, Sparebank1 Østfold Akershus, Sparebankstiftelsen Halden, Sarpsborg kommune, Fritt ord og Betongbygg AS.