Nypappen

Vinnerbidraget av team Dyrvik arkitekter + Jaja Arkitekter + Dronninga landskap

"Nypappen lanserer en lesbar, identitetssterk og robust byplan med mange skaleringsmuligheter og gode byromskvaliteter. Det er store muligheter for fleksibilitet i bygningsvolumene innenfor et godt posisjonert og anvendelig kvartals-system. Forslaget skaper også lesbare byromsforløp, med fin gradering mellom mer og mindre offentlige fellesarealer, helt inn til de lokale naboskapene i hvert kvartal. Kvartalene er like fullt relativt åpne, noe som gir mulighet for snarveier og variasjoner av fellesskap. Løsningen etablerer en sterk bydel med fin balanse mellom offentlige rom for det store felleskapet, og mer halvprivate rom for det nærmeste naboskapet. Forslaget benytter den gamle bebyggelsen på en offensiv og fruktbar måte, der også trinnvis utvikling håndteres godt. Samlet sett skaper forslaget ingen store problemer, men gir overbevisende og gode svar for hele konkurranseområdet."
Juryens beskrivelse av vinnerbidraget.

Klikk her for pdf av "Nypappen"

Vinnerbidrag "Nypappen", levert september 2020.